Privacy

 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V., met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als De Vries en Verburg.

Verwerking van persoonsgegevens door De Vries en Verburg

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens De Vries en Verburg verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. De Vries en Verburg staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website moerdijkland.nl.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Vries en Verburg verwerkt voor de volgende doeleinden.


 1. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;

  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van één van onze ontwikkel- of bouwprojecten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven. 1. Het verbeteren van de website en dienstverlening van De Vries en Verburg

  Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.


Welke grondslagen zijn van toepassing?

De Vries en Verburg verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:


 1. Toestemming

  De Vries en Verburg houdt betrokkenen op de hoogte van bouwprojecten en stuurt zakelijke mailings. De grondslag hiervoor is toestemming van de betrokkenen. Als betrokkenen mailings willen ontvangen, dienen zij hiervoor expliciete toestemming te geven aan De Vries en Verburg.


Met wie deelt De Vries en Verburg uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:


 1. Dienstverleners die voor De Vries en Verburg werken

  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.

 2. Belastingdienst

  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.


Hoe lang bewaart De Vries en Verburg uw persoonsgegevens?

De Vries en Verburg bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.


Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. De Vries en Verburg is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Vries en Verburg van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar (hbrugman@devriesverburg.nl). Afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop De Vries en Verburg uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij hbrugman@devriesverburg.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

De Vries en Verburg
‘t Vaartland 8
2821 LH Stolwijk

Telefoon 0182 – 34 17 41
E-mail hbrugman@devriesverburg.nl

KVK: De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V.: 29043238

Stolwijk, 1 mei 2018