Kavels & bouwen

Indicatieve kaveltekening

Momenteel zijn alleen kavel 1 en 2 nog beschikbaar. Deze kavels zijn eventueel in twee kleinere kavels op te delen.

 

 

 

De bouwmogelijkheden van Moerdijkland

 

Om een goed beeld te geven van de mogelijkheden die Moerdijkland te bieden heeft, vindt u hier een samenvatting van de technische specificatie van het terrein.

 

“Moerdijkland wordt getypeerd als een ideale locatie voor bedrijvigheid en zal worden omsloten door groenstroken”

 

Algemene Toelatingscriteria

 1. Bedrijven opgenomen in de staat van bedrijfsactiviteiten bestemmingsplan Moerdijkland categorie 1 t/m 3.
 2. Het bebouwingspercentage is 90%, er dient echter wel genoeg ruimte voor parkeren op eigen terrein te worden gereserveerd.
 3. De afstand tot de naastgelegen perceelgrenzen zal minimaal 5 m en ten hoogste 11 m moeten bedragen. Dit geeft het bedrijventerrein een ruimtelijk beeld.
 4. Het object dient op 5 m afstand van de wegzijde te liggen. Hierdoor ontstaat er een beter beeld tussen de bebouwing en de openbare weg en worden de voorterreinen beperkt van omvang.
 5. Voor Moerdijkland wordt een maximale kavelgrootte van circa 10.000 m2 gehanteerd, voor het creëren van een lokaal karakter. Andere denkbare opties zijn met de specialisten van Moerdijkland te bespreken.
 6. Per bedrijf mag de kantoorruimte maximaal 25% van bedrijfsvloeroppervlakte bedragen met een maximum van 1.000 m2.
 7. Parkeren dient op eigen terrein te worden ingevuld.
 8. Een parkeerdek op het dak van de bedrijfsgebouwen is toegestaan.
 9. Bouwhoogte:
  – Kantoren: maximale bouwhoogte van 20 m, 3 bouwlagen mogelijk;
  – Bedrijfshallen: maximale bouwhoogte van 20 m;
  – De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is maximaal 4 m, uitgezonderd vlaggenmasten, reclamezuilen en dergelijke.

Opmerkingen

 • Kleinere kavels zijn bespreekbaar;
 • De bouwplannen zijn niet aannemer/architect gebonden;
 • Verkoopprijzen zijn vrij op naam excl. BTW;
 • Overdracht via projectnotaris